¿Cómo aprenden los niños pequeños las emociones básicas?

 

¿Cómo aprenden los niños pequeños las emociones básicas?
Versión original en húngaro por la Dra. Noémi Nagy

RESUMEN: El autor, repitiendo el diseño de Sherri C. Widen y James A. Russell originalmente realizado con niños estadounidenses en 2008, examinó niños húngaros (N = 40, 3-6 años) con el fin de responder a la pregunta de si las categorías emocionales se adquieren temprano y rápidamente, o por el contrario, lenta y gradualmente. Los niños primero tenían que etiquetar imágenes de expresiones faciales representando seis categorías de emociones (alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa, aversión) consideradas emociones básicas, en una tarea de etiquetado libre. En la siguiente tarea de categorización, los niños tuvieron que decidir uno por uno si las caras que reflejaban las seis emociones mencionadas anteriormente, así como agitación y satisfacción pertenecían o no a una categoría de emoción particular. Las emociones de propósito (alegría, tristeza, ira, miedo) fueron simbolizadas por cajas. Los resultados obtenidos en este estudio están alineados con el modelo circumplex estructural de Russell y sugieren que los niños pequeños interpretan las emociones no como categorías discretas, sino como dimensiones bipolares (placer vs. displacer, alta excitación vs. baja excitación). El autor concluye que la adquisición de emociones no es un logro de todo o nada, como el primer uso de una etiqueta de emoción por parte del niño, sino un proceso que continúa desarrollándose durante los años escolares. Las emociones están inicialmente presentes en la mente del niño como conceptos amplios e incluyen todas las emociones con la misma valencia, luego con la edad las categorías emocionales se vuelven gradualmente más estrechas y estables.

How do infants acquire basic-level emotion categories?

ABSTRACT: The author – repeating the design of Sherri C. Widen and James A. Russell originally carried out with American children in 2008 – examined Hungarian children (N = 40, 3–6 years) in order to answer the question whether emotion categories are acquired early and quickly, or on the contrary, slowly and gradually. Children first had to label pictures of facial expressions representing six emotion categories (happiness, sadness, anger, fear, surprise, disgust) considered as basic-level emotions, in a free labeling task. In the subsequent categorization task, children had to decide one by one whether faces reflecting the above-mentioned six emotions as well as excitement and satisfaction belonged to a particular emotion category or not. Target emotions (happiness, sadness, anger, fear) were symbolized by boxes. The results obtained in this study are aligned with Russell’s structural circumplex model of emotions and suggest that infants interpret emotions not as discrete categories but as bipolar dimensions (pleasure vs. displeasure, high arousal vs. low arousal). The author concludes that emotion acquisition is not an all-or-none ahievement such as the child’s first use of an emotion label, but a process that continues to develop well into the school years. Emotions are initially present in the child’s mind as broad concepts and include all emotions with the same valence, then with age emotional categories gradually become narrower and more stable.

Hogyan sajátítják el a kisgyermekek az érzelemkategóriákat? 

ABSZTRAKT: A szerző – Sherri C. Widen és James A. Russell 2008-ban amerikai gyerekeken végzett vizsgálatát magyar mintán (N = 40, 3-6 év) megismételve – arra a kérdésre keresi a választ, hogy az érzelemkategóriák elsajátítása vajon korai és gyors, vagy inkább lassú és fokozatos jellegű folyamat. A gyerekeknek először egy szabad címkézési feladat keretében hat alapérzelemnek tekintett érzelemkategóriát (boldogság, szomorúság, düh, félelem, meglepődés, undor) ábrázoló arcképet kellett megnevezniük. Az ezt követő kategorizációs feladatban az előbb felsorolt hat érzelem mellett az izgatottságot és elégedettséget tükröző arcokról kellett egyesével eldönteniük, hogy beletartoznak-e egy bizonyos érzelemkategóriába. A célérzelmeket (boldogság, szomorúság, düh, félelem) egy-egy doboz jelképezte. A vizsgálatban kapott eredmények az érzelmek Russell-féle strukturális circumplex-modelljéhez igazodnak, és arra utalnak, hogy a kisgyerekek az érzelmeket nem diszkrét kategóriákként, hanem bipoláris dimenziók (kellemesség-kellemetlenség, magas-alacsony arousal) mentén értelmezik. A szerző arra a következtetésre jut, hogy az érzelemkategóriák elsajátítása nem egy minden vagy semmi jellegű esemény, mint például egy érzelemkifejező szó első használata, hanem jócskán a kisiskoláskorba nyúló folyamat. Kezdetén az érzelmek tág fogalmakként vannak jelen a gyermek fejében, és magukba foglalják az összes ugyanolyan valenciával rendelkező érzelmet, majd az érzelmi kategóriák fokozatosan szűkülnek és szilárdulnak meg az életkor előrehaladtával.

PDF
Magyar szakmai kutatás

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.